Contributie

Wat kost het LOS-lidmaatschap?

Het standaard contributiebedrag van de LOS is € 352,- per jaar.

Voor organisaties met geringe inkomsten die dit bedrag niet kunnen betalen, bestaat de mogelijkheid om een verzoek tot contributievermindering in te dienen. Hiervoor zijn twee categorieën:

Categorie 1 (€ 118,00 per jaar)

Als jouw vereniging voor dit contributiebedrag in aanmerking wil komen, moeten de verenigingsinkomsten (subsidie + lidmaatschapsinkomsten) lager zijn dan € 1.500,– per jaar. Incidentele inkomsten, zoals fondsinkomsten, zijn daarvan uitgesloten.

Categorie 2 (€ 234,00 per jaar)

Als jouw vereniging voor dit bedrag in aanmerking wil komen, moeten de verenigingsinkomsten (subsidie + lidmaatschapsinkomsten) hoger zijn dan € 1.500,– en lager zijn dan € 3.000,– per jaar. Incidentele inkomsten, zoals fondsinkomsten, zijn daarvan uitgesloten.

In aanmerking komen voor contributievermindering?

Je kunt een verzoek voor contributievermindering richten aan:
 
Branchevereniging LOS
Arthur van Schendelstraat 550
3511 MH UTRECHT
 
Geef aan voor welke categorie je in aanmerking komt. Stuur als bijlage bij het verzoek de laatst goedgekeurde jaarrekening mee (niet ouder dan twee jaar).